Unieke Boeken

Pagina’s:1 2 3 4 5Volgende >Laatste >

Aan Grond Gebonden – Ewald Mensink

 • BoekenGilde
 • 2014
 • Bestelnummer: PGZ002
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 406 pagina’s afm. 21,5 x 30 x 2,8 cm. ISBN: 9789461088130 Dit is het verhaal van Noord-Twente, in het bijzonder van de gemeente Tubbergen in de jaren rond 1900. We zijn in een bijzondere streek waar in het begin van de negentiende eeuw de horigheid, die in Holland in de veertiende eeuw was afgeschaft, nog blijkt te bestaan. Hier liggen eilandjes van ontgonnen grond in een zee van woestenij. Hoe merkwaardig scherp is deze zelfvoorzienende landbouwgemeenschap gescheiden van het industriële deel van Twente. Hier runnen de boeren hun bedrijf zoals dat sinds mensenheugenis gedaan werd. Eeuwenoude Twentse erven zijn de sociale kern van deze samenleving die zich kenmerkt door het samenspel van de besloten familiehuishouding en de zorg voor elkaar in het noaberschap. Net zo in zichzelf gesloten was het agrarisch systeem van heidesnik, potstal en heideplaggen eeuwenlang geweest. Het levert een vruchtbare maar kwetsbaar dunne teeltlaag. Dat dwingt tot behoedzaamheid. Zoals de mens de grond beïnvloedt en vormt, zo vormt en beïnvloedt de grond de mensen die er op wonen. Die wisselwerking bepaalt het leven in deze contreien. Wanneer in de negentiende eeuw de horigheid wordt opgeheven en een paar decennia later de marken als eenheden van boerenzelfbestuur worden ontbonden, leidt dit niet tot ingrijpende veranderingen. Dat gebeurt wel in de beginjaren van de nieuwe eeuw waarin een stille revolutie de Twentse erven treft. We zien de veranderingen op verschillende terreinen terugkomen: bestuurlijk, in het onderwijs, de gezondheidszorg, de infrastructuur, maar ook bij het klootschieten. De oude volkssport blijkt ineens niet meer te zijn wat het ooit was. ‘Dit is het echte niet meer’, schrijven de kranten. In 1916, ongeveer op het moment dat Huize Herinckhave als symbool van het markerichterschap van weleer bijna onder de sloophamer sneuvelt, ontstaan nieuwe boerderijen. Iets wat vóór die tijd zo goed als onmogelijk was geweest. Het oude systeem gaat op de schop. Hoe boeiend is het om te zien dat er desondanks aspecten zijn die blijven wat ze zijn en tijdloos lijken. Tot op de dag van vandaag. Het fascinerende, maar in zijn samenhang zelden gehoorde verhaal van deze streek, is de moeite van het vertellen meer dan waard. Conditie: als nieuw

Prijs: € 24.95

Verzendkosten: € 6.95

Atlas Dordrecht – Wim van Wijk, Ad Molendijk & Jan Alleblas

 • Europese Bibliotheek Zaltbommel
 • In samenwwerking met de boekhandel De Bengel,
 • Oplage van 650 genummerde exemplaren (Nr. 346)
 • 1999
 • Bestelnummer:  KK00XY
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Grote blauw linnen portfolio, afm. 35 x 50,5 cm. Inhoud: 32 grote prenten in kleur op dik papier/dun karton, afm. 49,5 x 33,5 cm. Boek met beschrijving, 36 pagina’s, afm. 24 x 34 cm. ISBN 10: 9028814280 ISBN 13: 9789028814288 Atlas Dordrecht / samengesteld door: Wim van Wijk (tekst), Ad Molendijk (fotografie), Jan Alleblas (research) Fraai uitgegeven portfolio in een oplage van 650 genummerde exemplaren. (Dit is nummer 346) Bijzondere grote kleuren prenten van de vele stadsgezichten van Dordrecht Conditie: goed lichte tijd- en gebruikssporen cover portfolio de prenten zijn als nieuw

Prijs: € 39.95

Verzendkosten: € 6.95

Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw – H.W. Rossel

 • Oudheidkundige Vereniging `Oud Vorden`
 • 2006
 • Bestelnummer: PGZ032
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden rood linnen hardcover met stofomslag 519 pagina’s afm. 17,5 x 24,5 x 3 cm. ISBN10: 9090204644 ISBN13: 9789090206462 Zeldzaam. Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw samenstelling H.W. Rossel Eindredactie H.W. Rossel en H.J. Reindsen In het begin van de vorige eeuw was Vorden nog een echte agrarische gemeente. Zelfs in het drop trof men nog heel wat boerderijen aan. die overigens vaak deels een andere bestemming hadden gekregen. De economische activiteiten hielden direct verband met de behoeften van de agrarische bevolking. Zo waren er hoefsmeden, koperslagers, timmer- en metselbedrijven, molenaars, bakkers, kleermakers, barbiers, schoenlappers en leerlooiers. En niet te vergeten, herbergiers, voor het doorgaande koetsverkeer. Een herenlogement bood accommodatie aan de reiziger van stand, die om een of andere reden in het dorp terecht waren gekomen. Verder waren er de notabelen, deels gewone renteniers, die uit andere delen van het land in Vorden waren neergestreken en er deftige huizen hadden laten bouwen. Tot de notabelen behoorden natuurlijk ook de burgemeester, de onderwijzer, de apotheker, de geneesheer en de notaris. Ook waren er al een paar winkeltjes, waar behalve suiker, zout, en zeep, koloniale waren, zoals koffie, thee en tabak en kruiderijen werden verkocht. De nog op laag niveau opererende economie maakte pas een echte spurt met de oprichting van de botterfabriek, de Coöperatieve Zuivelfabriek dus. Vele anderen profiteerden daarvan, onder andere de koperslager, door de melkbussen te gaan produceren. Hij profiteerde ook van de relatief grote bestedingskracht van de nog grotendeels agrarische bevolking door rijwielen te gaan verkopen. Als spoedig ging hij zelf ook rijwielen produceren. En zo was Vordens belangrijkste industrie in de vorige eeuw geboren. Hoe sterk is dit beeld in honderd jaar veranderd! Prachtig uitgegeven boek met zeer veel historische zwart-wit fotos. Conditie: goed / zeer goed boek heeft een licht bobbelig binnenwerk verder als nieuw.

Prijs: € 37.50

Verzendkosten: € 6.95

Catalogus Schoolboekuitgevers Anno 1932

 • Groep Schoolboekuitgevers van de “Nederlandsche Uitgeversbond”
 • 1932
 • Bestelnummer:  LITSD004
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden linnen hardcover met opdruk pagina’s afzonderlijk genummerd per tabblad/uitgever (ca. 300 pagina’s) afm. 17 x 23 x 3 cm. Schoolboek Catalogus Anno 1932 Catalogus 1932 van uitgaven voor het Voorbereidend Hooger-, het Middelbaar-, het Opleidingsonderwijs, benevens het ULO. van gemeenschappelijke uitgevers. Overzicht van 22 verschillende uitgevers met eigen publicaties. Zoekfunctie per uitgever gescheiden door kartonnen tabbladen. Met illustraties Conditie: goed lichte verkleuring linnen rug en rand cover (zie foto), nomale kleine gebruikssporen v/d uitstekende tab-blaadjes, binding goed en stevig

Prijs: € 59.95

Verzendkosten: € 6.95

Chinese Ivories / From the Shang to the Qing – Peter Fawcett e.a.

 • The Oriental Ceramic Society / London
 • Distributed by Sotheby Publications
 • 1984 (first edition)
 • Bestelnummer: KBH014
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden linnen hardcover met stofomslag 200 pagina’s afm. 22,5 x 28 cm. Engelstalig ISBN 10: 0903421224 ISBN 13: 9780903421225 Uniek boek Chinese ivories: from the Shang to the Qing an exhibition organized by the Oriental Ceramic Society jointly with the British Museum 24 May to 19 August, 1984 in Oriental Gallery II Ivories from museum and private collections. Glossary, bibliography. With 20 colour and 320 monochrome illustrations Conditie: goed stofomslag lichte beschadigingen aan hoekjes (zie foto) boek, binding / binnenwerk goed en netjes

Prijs: € 22.50

Verzendkosten: € 4.25

De Bakermat van de Nederlandse Zuivelindustrie – Piet Willemsens & Klaas de Wit

 • Eigen Beheer
 • 1995
 • Bestelnummer: KS1-093
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 154 pagina’s afm. 17,5 x 24,5 cm. De Bakermat van de Nederlandse Zuivelindustrie door Piet Willemsens & Klaas de Wit Met zeer veel historische zwart-wit foto’s en lijsten van zuivelfabrieken. Conditie: goed

Prijs: € 22.50

Verzendkosten: € 4.25

De Boerderijen in het Gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landouw – P.J. Zandt

 • Groninger Mij. van Landouw
 • 1977
 • Bestelnummer: KS1-155
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden bruin linnen hardcover met goudopdruk 385 pagina’s afm. 16 x 24,5 x 3 cm. De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landouw. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Noorder.Afdeling, november 1977 Met alfabetische naamlijst van de eigenaren / gebruikers en bewoners met het nummer van de boerderij en kaarten. Compleet met bijhorende kaart Conditie: redelijk / goed normale tijd- en gebruikssporen

Prijs: € 39.95

Verzendkosten: € 6.95

De Huisvrouw en haar Dienstbode – Mr. J.A. Leerink

 • Goudsche Mij. van Ziekenhuiskosten- en Ongevallenverzekering / Gouda
 • 1937  (1e druk!)
 • Bestelnummer: HUGE008
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover 51 pagina’s afm. 13,5 x 19 cm. Uniek boekje De Huisvrouw en haar Dienstbode door Mr. J.A. Leerink … ‘gemakkelijk te raadplegen rechtsverhouding tusschen de huisvrouw en haar dienstbode….”. Informatief promotieboekje, aangeboden aan Nederlandse huisvrouwen die overwegen om een dienstmaagd in dienst te nemen, informatie te verstrekken over de juridische aspecten van de zaak, met name met betrekking tot een ziektekostenverzekering. Met info over rechten en plichten van de diensbode anno 1937; over de vacantie van de werkster, loon bij ziekte na ongeval, getuigschrift, fooien, waar moet betaald, loon in natura, schadeloosstelling, einde van de dienstbetrekking etc. etc. Illustraties en coverafbeelding Eppo Doeve. Conditie: redelijk duidelijk tijd- en gebruikssporen,

Prijs: € 17.50

Verzendkosten: € 4.25

De Hygiëne in het Schoolleven – Dr. H.C. Geuken

 • W. Versluys / Amsterdam
 • 1904
 • Bestelnummer:  LGMP013
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Hardcover, bruin linnen met goudopdruk, ingenaaid 429 pagina’s afm. 17 x 25 cm. Uniek boek De Hygiëne in het Schoolleven Door Dr. H.C. Geuken arts te Apeldoorn, onderwijzer in de schoolhygiëne aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen te Apeldoorn. Met enkele illustraties. Conditie: goed 3 handtekeningen op schutblad, verder gezien de leeftijd zeer goed

Prijs: € 17.50

Verzendkosten: € 4.25

De Sint zoekt een Knecht – Dick Vandé

 • Van der Horst – ‘s-Gravenhage
 • 1935
 • Bestelnummer: BAK006
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover geniet 16 pagina’s afm 22 x 26 cm. Zeldzaam Collectors Item Klassiek Prenten / Sinterklaasboekje De Sint zoekt een knecht door Dick Vandé met plaatjes van de schrijver. Conditie: goed normale kleine tijd- en gebruikssporen

Prijs: € 12.95

Verzendkosten: € 4.25

Pagina’s:1 2 3 4 5Volgende >Laatste >