Oorlog

Pagina’s:1 2 3Volgende >Laatste >

Allied Liberation Vehicles / United States, Great Britain & Canada – Francois Bertin

 • Editions Quest-France
 • 2004
 • Bestelnummer: OORL034
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Paperback 128 pagina’s afm. 19,5 x 25,5 cm. ISBN: 9782737334658 Engelstalig Allied Liberation Vehicles / United States, Great Britain, Canada – Francois Bertin From the paratrooper’s folding bicycle to the assault tank, The Allied Vehicles of the Liberation presents a living panorama of the vehicles that participated in the Normandy landings and the eventual liberation of Europe. The principal vehicles of the American, British and Canadian armies are shown here, each of them presented with precise technical details. The book is illustrated throughout with specially commissioned, magnificent, detailed full color photographs of vehicles collected and brought back to life by some of the leading restorers in Europe. This book will be of interest to all military vehicle enthusiasts and to vehicle modelers in particular. Conditie: goed

Prijs: € 7.95

Verzendkosten: € 4.60

Berlin und die Alliierten 1944-1994 / Teil 1: Bildmappe & Teil 2: Texte und Dokumente – Hans-Norbert Burkert & Hans-Jochen Markmann

 • Berliner Istitut für Lehrerfort- und weiterbildung und Schulentwicklung (BIL) / Berlin
 • 1995
 • Bestelnummer: OORL080
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Complete set: boek en beeldmap boek 252 bladzijden + beeldmap 114 losse vellen met fotomateriaal afm. 21 x 29,5 cm. Berlin und die Alliierten 1944-1994 Teil 1; Bildmappe – Hans-Norbert Burkert & Hans-Jochen Markmann Teil 2; Texte und Dokumente – Hans-Norbert Burkert & Hans-Jochen Markmann unter Mitarbeit von: Ralf Melzer, Michael Metto und Bernhild Ranke Conditie: redelijk

Prijs: € 9.95

Verzendkosten: € 4.60

Bommenwerpers; Tactisch en Strategisch – Pieto van Buysen

 • Uitgeverij Alk B.V.
 • 2008
 • Bestelnummer: OORL072
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 144 pagina’s afm. 21,5 x 30 cm. ISBN: 9789060133019 Bommenwerpers; Tactisch en Strategisch – Pieto van Buysen In ´Bommenwerper´, het vervolg op ´Heersers van het luchtruim´, worden alle operationele tactische en strategische bommenwerpers belicht. Via heldere, informatieve en toegankelijke teksten maakt de lezer uitgebreid kennis met ruim twintig typen. Van elk wordt niet alleen de ontwikkeling, de productie en de toepassing vermeld, maar ook de belangrijkste technische gegevens ontbreken niet. Ruime aandacht is er voor de bewapening. Van gewone bommen, kernbommen tot de meest geavanceerde kruisvluchtwapens. Verder zijn er in het boek ruim 300 kleurenfoto´s opgenomen, waaronder zich een aantal zeer exclusieve exemplaren bevinden. Conditie: goed / zeer goed minuscule stootplekjes hoekjes cover

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 4.60

De Gewetensvolle Veteraan – Natasja Rietveld

 • Boxpress / Oisterwijk
 • 2009
 • Bestelnummer: OORL005
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Paperback 421 pagina’s afm. 17 x 24 cm. De Gewetensvolle Veteraan / Schuld- en Schaamtebeleving bij Veteranen van Vredesmissies – Natasja Rietveld Proefschrift van Natasja Rietveld aan de Universiteit van Tilburg. Nederland neemt sinds 1947 deel aan vredesmissies. Het aantal vredesmissies en de Nederlandse militaire bijdrage daaraan zijn sinds het einde van de Koude Oorlog sterk toegenomen. De missies in Cambodja, Bosnië, Irak en Afghanistan zijn bekende tot de verbeelding sprekende voorbeelden. De deelname aan een vredesmissie levert indringende ervaringen op en laat soms littekens achter. Dit kunnen fysieke of psychische klachten zijn, maar ook sterke emoties die vaak samenhangen met ervaren morele dilemma’s. Ongeveer een kwart van de veteranen van vredesmissies kampt of worstelt met (sterke) gevoelens van schuld en/of schaamte. Zij vinden bijvoorbeeld dat zij de burgerbevolking in het uitzendgebied niet genoeg hebben beschermd. Er blijkt een verband te bestaan tussen gevoelens van schuld en schaamte en de onpartijdige positie van een vredesmacht. Het mandaat hiervan en de bijbehorende geweldsinstructies dwingen de vredesmilitairen regelmatig tot passiviteit. Zij mogen of kunnen lang niet altijd ingrijpen om een einde te maken aan geweld of schendingen van mensenrechten. Uit deze sociaalwetenschappelijke studie onder ruim 1.100 veteranen van 14 vredesmissies blijkt dat juist ervaren machteloosheid in uitzendgebied deze ex-militairen nog lang parten kan spelen. Natasja Rietveld is socioloog en verbonden aan de Universiteit van Tilburg en het Veteraneninstituut. (bron: Boxpress Uitgeverij) Conditie: zeer goed

Prijs: € 9.95

Verzendkosten: € 4.60

De Limburgse Jager / Regiment Limburgse Jagers 1950-2000

 • Stichting Vrienden van de Limburgse Jager
 • 2000
 • Bestelnummer: OORL018
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover ongenummerde pagina’s afm. 21 x 29,5 cm. De Limburgse Jager / Regiment Limburgse Jagers 1950-2000 Jubileumboek met zeer veel (historische) foto’s Conditie: zeer goed / als nieuw

Prijs: € 6.50

Verzendkosten: € 4.60

Die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 – G.D. Scholtz

 • Protea Boekhuis
 • 1998  (2e uitgave, Afrikaans Edition)
 • Bestelnummer: OORL093
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 130 pagina’s afm. 20 x 25,5 cm. ISBN: 0620233273 ISBN: 9780620233279 Tekst: Afrikaans! Die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 – G.D. Scholtz Met kaartjes en foto’s in zwart-wit Conditie: goed lichte tint verkleuring rug, verder zeer goed

Prijs: € 6.50

Verzendkosten: € 4.60

Dutchbat in Vredesnaam Januari 1995 – Juli 1995 – Th.J.P. Karremans (voorwoord & nawoord)

 • Debut / Uitgeverij
 • 1996
 • Bestelnummer: OORL082
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 335 pagina’s afm. 17,5 x 24,5 cm. ISBN: 9789080234871 Dutchbat in vredesnaam januari 1995 – juli 1995 Beschrijving van de val van Srebrenica door Dutchbat 3 Met foto’s in zwart-wit Conditie: goed

Prijs: € 6.50

Verzendkosten: € 4.60

Fort bij Rijnauwen / Van Artilleriesteunpunt tot Infanteriesteunpunt – D.C. Leegwater

 • Stichting Menno van Coehoorn  – Walburg Pers / Zutphen
 • 1994
 • Bestelnummer: PGZ189
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Paperback 80 pagina’s afm. 16,5 x 24 cm. ISBN: 9789060119549 Fort bij Rijnauwen / Van Artilleriesteunpunt tot Infanteriesteunpunt – D.C. Leegwater Tussen Utrecht en Bunnik ligt een van de grootste en mooiste militaire verdedigingswerken die Nederland rijk is: Fort bij Rijnauwen. Dit fort, gebouwd tussen 1868 en 1871, was oorspronkelijk een artilleriesteunpunt. De vestingbouwkundigen uit de tweede helft van de 19e eeuw kampten echter met een groot probleem: hun ontwerpen konden geen gelijke tred houden met de snelle technische vernieuwing op artilleriegebied. Nieuw aangelegde werken en noodzakelijk geworden aanpassingen waren al verouderd voordat ze gereedkwamen. De invoering van granaatkartetsen en brisante springstoffen maakte de bakstenen gebouwen van forten in één klap achterhaald. Toen het er op aankwam, tijdens de mobilisatie in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, deed Fort bij Rijnauwen dan ook voornamelijk dienst als infanteriesteunpunt. Tegenwoordig is Rijnauwen een belangrijk toevluchtsoord voor bedreigde dieren en planten. Zo vinden toenemende aantallen vleermuizen in de vochtige, donkere ruimten een plaats om te overwinteren en worden op het fort zeldzame paddestoelen en mossen aangetroffen. Mede hierdoor is het fort nu een belangrijk onderdeel van ons cultureel en natuur-historisch erfgoed. Deze uitgave behandelt de militaire geschiedenis van het fort, de artillerie-technische vernieuwingen en de daarmee samenhangende veranderingen in tactisch denken. Een groot aantal afbeeldingen illustreert hoe vestingbouwkundigen hebben geprobeerd met aanpassingen het fort bij de tijd te houden. Conditie: goed / zeer goed

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 4.60

Geschiedenis van de Russische Revolutie / Compleet 3 Delen – Leon Trotski

 • Marxisme BE
 • 2017
 • Bestelnummer: OORL100
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Complete set van 3 boeken Paperbacks Totaal 1204 pagina’s afm. 14,5 x 20,5 cm. ISBN: 9789491304231 Geschiedenis van de Russische Revolutie / Compleet 3 Delen – Leon Trotski Deel 1: Omverwerping van het tsarisme (460 pagina’s), In de eerste twee maanden van 1917 was de monarchie van de Romanovs nog aan de macht in Rusland. Acht maanden later stonden de bolsjewieken aan het roer. In het begin van het jaar wisten slechts weinig mensen iets van de bolsjewieken af, tegen de leiders ervan was nog een aanklacht wegens landverraad hangende. Er is geen tweede zo krasse ommekeer in de geschiedenis te vinden. Zeker niet als men bedenkt dat het hier om een volk van 150 miljoen zielen gaat. De gebeurtenissen van het jaar 1917 verdienen het dan ook om bestudeerd te worden, hoe men er ook tegenover staat. De geschiedenis van de revolutie moet, zoals iedere geschiedenis, eerst en vooral vermelden wat er gebeurde en hoe dit gebeurde. Maar dit is niet voldoende. Uit het relaas zelf moet duidelijk worden, waarom het zo en niet anders gebeurde. De gebeurtenissen kunnen niet beschouwd worden als een reeks van avonturen, maar evenmin als onderdeel van een vooraf bepaalde moraal. Ze gehoorzamen aan eigen wetmatigheden. Het blootleggen van deze wetmatigheid stelt de schrijver zich tot taak. Deel 2: Pogingen tot contrarevolutie (340 pagina’s), Tussen februari 1917 en oktober 1917 waren er heel wat belangrijke veranderingen in de situatie in Rusland. In april werd een voorlopige regering gevormd met “socialisten” – de Sociaal Revolutionairen (SR) en de Mensjewieken (minderheid) – en kapitalistische ministers die de bloedige wereldoorlog verder zetten. De periode na juli 1917 was een “feest van de reactie”. Maar de krachten van de contrarevolutie waren niet sterk genoeg om de Bolsjewieken volledig te vernietigen en de arbeidersorganisaties te breken. De contrarevolutie na juli 1917 leidde tot een poging van machtsgreep van de rechtse generaal Kornilov, met “het hart van een leeuw en het brein van een schaap”, in augustus 1917. De staatsgreep van Kornilov werd verslagen door de arbeidersklasse met de Bolsjewieken in een prominente rol. Deel 3: Overwinning van de sovjets (404 pagina’s) “Wie zou kunnen geloven,” schreef de Russische generaal Salesski verontwaardigd, “dat de portier of de bewaker van een gerechtsgebouw plotseling de voorzitter van een rechtbank werd? Of de ziekenverpleger de leider van een hospitaal; de kapper een hooggeplaatst ambtenaar, de soldaat van gisteren de opperbevelhebber; de lakei van gisteren of de ongeschoolde arbeider de burgemeester; de wagensmeerder van gisteren de stationschef; de slotenmaker van gisteren de directeur van een werkplaats?” “Wie zou het kunnen geloven?” Men moest het wel geloven. Hoe zou men het niet kunnen geloven nadat de soldaten de generaals verslagen hadden; een burgemeester, ongeschoold arbeider, het verzet van de meesters van gisteren brak; wagensmeerders het transport regelden; slotenmakers als directeuren de industrie op gang brachten. De Oktoberrevolutie heeft de grondslag voor een nieuwe cultuur gelegd, die berekend is voor allen en juist daarom internationale betekenis heeft. Zelfs indien het Sovjetbewind tengevolge van ongunstige omstandigheden en vijandelijke slagen – laten wij dit een ogenblik aannemen – tijdelijk ten val gebracht zou worden, zou het stempel van de Oktoberrevolutie toch op de gehele verdere ontwikkeling van de mensheid onuitwisbaar blijven rusten. (Bron: Marxisme BE) Conditie: zeer goed / als nieuw ongelezen

Prijs: € 14.95

Verzendkosten: € 6.95

Grave als Militaire Stad – J.P.C.M. van Hoof e.a.

 • Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht
 • 1998
 • Bestelnummer: OORL091
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Paperback 180 pagina’s afm. 16,5 x 24 cm. ISBN: 9789070677480 Grave als militaire stad. Brochure reeks van de Sectie Militaire Geschiedenis nummer 19. Met foto’s, illustraties en kaartjes zowel in kleur als zwart-wit Conditie: goed

Prijs: € 6.50

Verzendkosten: € 4.60

Pagina’s:1 2 3Volgende >Laatste >