Archeologie

Pagina’s:< Eerste 12

Moerenburg in Veelvoud / Een Historische Buitenplaats in Tilburg herleeft – Guido van den Eynde & Lauran Toorians

 • Stichting tot behoud van Tilburgs Cultuurgoed
 • 2012
 • Bestelnummer: STLG179
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover / paperback 86 pagina’s afm. 22 x 27 cm. ISBN: 9789074418195 Moerenburg in veelvoud, een historische buitenplaats in Tilburg herleeft Guido van den Eynde en Lauran Toorians voerden de redactie. Zij en vijf anderen schreven de in totaal achttien hoofdstukken. Aanleiding is de dit jaar gereedgekomen reconstructie van Huize Moerenburg, de hoeve die in de veertiende eeuw in het gebied werd gebouwd. Die diende onder meer als pastorie voor de pastoors van Enschot en Tilburg en eindigde als deftige buitenplaats. De hoeve werd in 1750 gesloopt, resten werden in 2005 gevonden.

Prijs: € 7.95

Verzendkosten: € 4.60

Monumenten van Romeins Nederland – Ben de Vries & Mieke Bus

 • Rijksdienst voor Archeologie – Cultuurlandschap en Monumenten
 • Waanders / Zwolle
 • 2008
 • Bestelnummer: FZW063
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover/ Paperback 88 pagina’s afm. 21 x 30 cm. ISBN; 9789040085697 Monumenten van Romeins Nederland; beschermingsagenda archeologie 2008 – Ben de Vries, Mieke Bus e.v.a. Deze publicatie vertelt aan de hand van actuele foto’s en bondige beschrijvingen het verhaal van Romeins Nederland. Het geeft een overzicht van bijzondere archeologische vindplaatsen uit met name de Romeinse tijd, die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voorgedragen voor wettelijke bescherming. Deze archeologische vindplaatsen zijn (inter)nationaal erkende sites die een wezenlijke lacune opvullen in het huidige bestand van beschermde archeologische monumenten. De elementen van de militaire infrastructuur langs de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, zijn bijvoorbeeld erg belangrijk deel bij het vergroten van onze kennis over de Romeinen. Door de verscheidenheid aan typen en geografische ligging vormen zij een veelzijdig beeld van Nederland tijdens de Romeinse bezetting. Het betreft zowel de resten van het aquaduct van Groesbeek, de forten (castella) van Utrecht (Domplein) en Woerden, het kampdorp van Leiden-Roomburg, als een deel van de grensweg en een scheepswrak bij De Meern. Conditie: zeer goed

Prijs: € 8.50

Verzendkosten: € 4.60

Opgravingen in Vroege Overijsselse NH Kerken – Michael Klomp

 • Spa Uitgevers
 • 2013
 • Bestelnummer: PGZ383
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Dunne paperback 80 pagina’s afm. 15 x 21 cm. ISBN: 9789089321145 Reeks: Publicaties Archeologische Depot Overijssel 1 Het depot voor de archeologische bodemvondsten herbergt veel interessant materiaal waarvan bijna niemand weet dat het er is. De opgravingen vonden vaak tientallen jaren geleden plaats toen er nog geen wettelijke verplichting tot uitwerking en publicatie bestond. Dit deel gaat over opgravingen die hebben plaats gevonden in de kerken in Dalfsen, Raalte, Ommen, Hasselt, Vollenhove en Steenwijk. U vindt in dit boekje foto’s, archeologische tekeningen en plattegronden van de bouwfasen. Ook wordt er ingegaan op de bouw van Middeleeuwse kerken in het algemeen, datering, metselverbanden en bouwmaterialen Conditie: zeer goed

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 3.95

Resten van Romeinse Bruggen in de Maas te Maastricht – A.D. Vos

 • Rapportage Archeologische Monumentenzorg
 • 2004
 • Bestelnummer: STLG208
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover 100 pagina’s afm. 21 x 29,5 c,m. ISBN: 9789057990571 Resten van Romeinse Bruggen in de Maas te Maastricht – A.D. Vos In de Maas liggen resten van een Romeinse brug. Het blijkt om zeer waardevolle archeologie te gaan met een groot onderzoekspotentieel. De resten worden echter ernstig door erosie bedreigd. In 1999 en 2000 is 19 dagen vlak ten zuiden van de Sint Servaasbrug gedoken. Er liggen niet alleen funderingspalen, maar ook andere resten afkomstig uit de hogere delen van de brug. Het materiaal duidt op zowel houten als (tenminste één) stenen pijlers. In vergelijking met elders gevonden Romeinse pijlerresten, zijn deze resten zeer zeldzaam. De conclusie is dan ook dat hier een uitzonderlijk monument ligt, van groot internationaal belang. Wetenschappelijk rapport is voor archeologen en liefhebbers die zich bezig houden de archeologie van Limburg. Met foto’s en illustraties in zwart-wit Conditie: goed

Prijs: € 8.50

Verzendkosten: € 4.60

Stadstuinen / 24 Uitgewerkte Mogelijkheden – Michel Lafaille.

 • Unieboek / Houten
 • 2006
 • Bestelnummer: NAT030
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 160 pagina’s afm. 23,5 x 28 cm. ISBN: 9789026929830 Stadstuinen / 24 Uitgewerkte Mogelijkheden – Michel Lafaille In het boek Stadstuinen worden 24 uitgewerkte voorbeelden van stadstuinen getoond. Het zijn mogelijkheden, modellen, typologieën. Alle tuinen hebben dezelfde afmetingen, waardoor de verschillende benaderingen makkelijk vergeleken kunnen worden. Bovendien wordt voor elk uitgetekend ontwerp de gebruikte materialen en het beplantingsplan besproken. Dit wordt aangevuld met prachtige foto’s van de aangelegde tuin, als ook van mogelijke variaties. Conditie: als nieuw / nieuw

Prijs: € 6.50

Verzendkosten: € 4.60

Stokvis en Stadsmest / De Archeologie van Deventer Stad en Platteland in de Middeleeuwen – Bart Vermeulen

 • Gemeente Deventer e.v.a.
 • 2007
 • Bestelnummer: GED091
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Hardcover 96 pagina’s afm. 23,5 x 23,5 cm. ISBN: 9789081234214 Stokvis en Stadsmest / De Archeologie van Deventer Stad en Platteland in de Middeleeuwen – Bart Vermeulen Al 60 jaar graven archeologen in Deventer. In dit boek over de middeleeuwse Deventenaren (Stokvissen) en de bewoners van het platteland wordt voor het eerst een toegankelijk overzicht gegeven van de resultaten van 60 jar onderzoek in een van de meest boeiende historische steden van Nederland. Je leest over de stad en het platteland, de huizen in Deventer, oorlog en verdediging, ambachten, geloof, ziekenzorg, handel en transport. Met foto’s, illustraties en kaartjes in kleur. Conditie: zeer goed

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 4.60

Verscholen in Vuil / Archeologische Vondsten uit Kampen 1375-1925 – Hemmy Clevis & Mieke Smit

 • Stichting Archeologie IJssel en Vechtstreek
 • 1990
 • Bestelnummer: STLG086
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Grote paperback 241 bladzijden 21 x 29,5 cm. ISBN: 9789072883025 Verscholen in Vuil / Archeologische Vondsten uit Kampen 1375-1925 door Hemmy Clevis & Mieke Smit Clevis, stadsarcheoloog van Kampen, beschrijft met enkele medeauteurs een aantal vondstcomplexen uit de binnenstad van Kampen. Na een inleiding over de aardewerkproduktie in Kampen en elders volgen een bespreking van de vondstlocaties en de beschrijvingen van de vondsten, naar materiaal gerangschikt. Dat materiaal bestaat vooral uit vuilnis (vandaar de titel) en in de conclusie wordt aandacht besteed aan de sociaal-economische achtergronden van de producenten van al dit afval. Het boek besluit met een 65 pagina’s tellende typologische catalogus van het aardewerk, porselein en glaswerk en een literatuurlijst. Het is een mooi boek geworden met talloze zwart-wit foto’s en twee kleurenfoto’s en veel duidelijke tekeningen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Kampen en de IJssel- en Vechtstreek zullen er veel lezenswaardigs in vinden, maar dat geldt zeker ook voor diegenen die belang stellen in oud aardewerk en glaswerk. (Bron: biblion recensie; Drs. W.H.H.M. Eurlings.) Conditie: goed

Prijs: € 6.50

Verzendkosten: € 4.60

Zwolle Ondergronds / Zeven Blikvangers van Archeologische vondsten in Zwolle – Hemmy Clevis

 • Stichting Promotie Archeologie
 • 2001
 • Bestelnummer: DIAS070
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Hardcover 187 pagina’s afm. 22 x 22,5 cm. ISBN: 9789080104457 Zwolle Ondergronds / Zeven Blikvangers van Archeologische vondsten in Zwolle – Hemmy Clevis In dit boek zijn zeven artikelen bijeengebracht, vooral van de hand van gemeentelijk archeoloog Hemmy Clevis, waarin archeologisch onderzoek in de stad Zwolle wordt gepubliceerd. Hoofdthema in de artikelen is eten, drinken en werken. Bij het materiaal, afkomstig uit de 14e tot en met de 19e eeuw, zitten enkele opmerkelijke stukken, zoals een knijpbril van rond 1400, twee z.g. vrouwenspuiten uit de 17e eeuw en een 18e eeuws glazen geweer. De artikelen worden afgesloten met noten, een literatuurlijst en catalogi van het aardewerk en glas van de opgraving. De catalogi gaan vergezeld van foto’s in zwart-wit en tekeningen van doorsneden. Een degelijke uitgave van archeologisch materiaal. (Bron: recensie: Drs. Willy H.H.M. Eurlings) Conditie: goed smal strookje (ca. 1 x 8 cm.) uit schutblad geknipt, verder zeer goed

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 4.60

Pagina’s:< Eerste 12