Archeologie

Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >

De Verborgen Schatten van Blokzijl / Een Historische Vertelling, Geschreven vanuit Archeologisch Oogpunt – Dieuke Boogaard

 • Eigen Beheer
 • 1999
 • Bestelnummer: PGZ075
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Hardcover, gebonden 64 pagina’s afm. 15,5 x 21,5 cm. ISBN: 9090129278 ISBN: 9789090129273 De verborgen Schatten van Blokzijl – Dieuke Boogaard Een historische Vertelling, geschreven vanuit archeologisch Oogpunt. “…. In de bodem van ons stadje ligt het verhaal van onze voorouders verborgen. Dit boekje toont een overzicht van de gevonden schatten, Wie weet hoeveel de bodem nog verborgen houdt…” Conditie: zeer goed / als nieuw

Prijs: € 6.95

Verzendkosten: € 4.60

Der El-Medineh / Het Arbeidersdorp in de Thebaanse Dodenstad – Willem J. de Jong e.a.

 • Egyptologische Vereniging Sjemsoethot / Zwolle
 • 2010
 • Bestelnummer: GED137
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 104 pagina’s afm. 21 x 30 cm. Jubileumnummer De Ibis Driemaandelijks tijdschrift van de Egyptologische Vereniging Sjemsoethot 35e jaargang 2010 no 1 40 jaar Sjemsoethot 1970-2010 Der El-Medineh / Het Arbeidersdorp in de Thebaanse Dodenstad – Willem J. de Jong, Onno Mastenbroek en Karel van Dam. De graven aldaar werden veelal versierd door de beste kunstenaars die Egypte kende: de arbeiders aan de koningsgraven! In hun vrije tijd maakten ze hun eigen graven, uiteraard met evenveel vakmanschap. Met foto’s in kleur en illustraties. Conditie: goed

Prijs: € 10.95

Verzendkosten: € 4.60

Een Steenhuijs Ontmanteld / Archeologisch en Historisch onderzoek van de Havezate Kranenburg in Zwolle – M. Klomp

 • Stichting Promotie Archeologie / Zwolle
 • 2008
 • Bestelnummer: KS1-107
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Paperback 164 pagina’s afm. 21,5 x 29,5 cm. ISBN: 9789089320087 Een Steenhuijs ontmanteld – M. Klomp Archeologisch en historisch onderzoek van de havezate Kranenburg in Zwolle Bewoners, bouwresten en mobilia van een havezate (15de-19de eeuw). Opvallend is de toewijzing van vloerresten en tegelkachel aan 1563-1568. Jan ten Hove behandelt achtereenvolgens de verschillende bewoners van deze havezate die zijn bloeirijkste en weelderigste periode had tussen 1563 en 1580, toen het gebouw verwoest werd door troepen van de graaf van Rennenberg. Het oudste gebouw dateert uit het laatste kwart van de 14de eeuw en bestond uit een houten tiendschuur. Vanaf 1425 vond de verstening plaats. Vanaf 1580 is het huis lang een ruïne geweest en pas onder Rutger van Haersolte moet het kort voor 1648 weer herbouwd zijn. In 1844 werd het hoofdgebouw afgebroken, maar de twee bouwhuizen bleven bestaan, evenals het landgoed. De verschillende bouwfasen worden door Michael Klomp uitvoerig besproken, evenals de vondsten uit de verschillende perioden en de toewijzing daarvan aan personen. Conditie: goed / zeer goed

Prijs: € 7.95

Verzendkosten: € 4.60

Het Massapaardengraf van Borgharen – Anne Loonen & Willem-Simon van de Graaf

 • Archeodienst
 • 2013
 • Bestelnummer: GED040
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 344 pagina’s afm. 30,5 x 21,5 cm. Archeodienst Rapport 558 Het Massapaardengraf van Borgharen – Anne Loonen & Willem-Simon van de Graaf Het Grensmaas project leverde de afgelopen jaren vele interessante vondsten en sporen uit ons verleden op. In de zomer van 2010 stond Borgharen zelfs nationaal en internationaal in de belangstelling toen er geheel onverwacht een paardenmassagraf ontdekt werd. Nooit eerder werd in Europa een graf met zoveel paarden aangetroffen! Sinds eind juni 2016 zijn de paarden weer terug in Maastricht. Ze worden bewaard in het archeologisch depot van de gemeente. Na de vondst werden de paardenskeletten onderzoeksklaar gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met studenten archeologie van de Saxion Hogeschool. Het daaropvolgende onderzoek heeft geresulteerd in een schat aan gegevens. In totaal zijn minstens 65 paarden vrijwel gelijktijdig in een minimaal 50 meter lange greppel begraven. Een paard lag twee meter voorop apart, de andere paarden volgden twee of drie hoog gestapeld in een aaneengesloten rij erachteraan. Bij de skeletresten van vijftien paarden zijn breuken of beschadigingen waargenomen, die mogelijk door geweld veroorzaakt zijn. Bij dertien paarden is een mogelijk kogelgat aangetroffen en bij nog eens twaalf paarden is daadwerkelijk een kogel aangetroffen. Het vondstmateriaal maakt duidelijk dat de verwondingen zijn opgelopen tijdens militaire handelingen ergens tussen de 16e en 19e eeuw. De paarden kunnen ofwel direct hieraan zijn overleden of als gevolg van de zware verwondingen zijn afgemaakt. De meeste kogelinslagen bevinden zich aan de voorzijde van de paarden. Dit wijst op een frontale charge tussen twee ruiters. Maastricht is in het verleden herhaaldelijk belegerd. Het onderzoeksgebied lag in 1579, 1632, 1673 en 1794 in ieder geval in de veldlinies. De golvende vorm van de greppel waarin de paarden begraven lagen duidt op een benaderingsgreppel van de aanvallende partij of een circumvallatielinie van de verdedigers, die kort na de belegering in één keer dichtgegooid is. De paarden zijn waarschijnlijk tijdens of als gevolg van een veldslag gestorven en in de nog openliggende greppel gelegd. (Bron: erfgoed centre ceramique Maasstricht) Foto’s, illustratie en kaartjes in kleur Conditie: redelijk / goed lichte vochtinvloed eerste pagina’s, boek zelf vrijwel ongelezen

Prijs: € 19.95

Verzendkosten: € 4.60

In de Bodem van Salland en Twente – M. Rappol

 • Lingua Terrae
 • 1993
 • Bestelnummer: DIAS182
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Paperback 267 pagina’s afm. 15 x 22cm. ISBN: 9789074417020 In de Bodem van Salland en Twente – M. Rappol Geologie, archeologie en excursies Deskundigen beschrijven de geologie van Salland en Twente. Ook wordt ingegaan op zwerfstenen, fossiele zoogdieren, ijstijd, sporen van menselijke bewoning, ontwikkeling cultuurlandschap. Met foto’s en illustraties. Conditie: goed / zeer goed

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 4.60

Leesten en Eme / Archeologisch en Historisch Onderzoek naar Verdwenen Buurtschappen bij Zutphen – Michel Groothedde

 • Stichting Archeologie IJssel / Vechtstreek
 • 1996
 • Bestelnummer: GED097
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Paperback 166 pagina’s afm. 21 x 29,5 cm. ISBN: 9072883063 Leesten en Eme Archeologisch en Historisch Onderzoek naar Verdwenen Buurtschappen bij Zutphen – Michel Groothedde Met foto’s, illustraties en kaartjes in zwart-wit Conditie: redelijk tijd en gebruikssporen; schuine hoek (ca. 8,5 cm.) uit schutblad geknipt

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 4.60

Mehen; Essays over het Oude Egypte 2013 – Jan Koek

 • Mehen, studiecentrum voor het oude Egypte
 • 2013
 • Bestelnummer: KS1-070
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Gebonden hardcover 160 pagina’s afm. 21,5 x 27,5 cm. ISBN: 9789081753623 Mehen / Essays over het oude Egypte 2013 – Jan Koek “De tempel van Abydos” door dr. O. Mastenbroek “Landbouw in het Oude Rijk” door dr. J. Wieringa “Het graf van Irinefer in Deir el Medina” door dr. K. van Dam “De godsgemalin Anchnes-neferibra” door drs. E. Honsbeek “Gebel Barkal” door J. Strijbos “De menat” door drs. M. Goes “De zodiak van Dendera” door dr. H. Albers “De Opettempel” door J. Koek Fotoreportage door drs. Wim de Jong van details van de tempel van Abydos Conditie: als nieuw

Prijs: € 7.50

Verzendkosten: € 4.60

Moerenburg in Veelvoud / Een Historische Buitenplaats in Tilburg herleeft – Guido van den Eynde & Lauran Toorians

 • Stichting tot behoud van Tilburgs Cultuurgoed
 • 2012
 • Bestelnummer: STLG179
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover / paperback 86 pagina’s afm. 22 x 27 cm. ISBN: 9789074418195 Moerenburg in veelvoud, een historische buitenplaats in Tilburg herleeft Guido van den Eynde en Lauran Toorians voerden de redactie. Zij en vijf anderen schreven de in totaal achttien hoofdstukken. Aanleiding is de dit jaar gereedgekomen reconstructie van Huize Moerenburg, de hoeve die in de veertiende eeuw in het gebied werd gebouwd. Die diende onder meer als pastorie voor de pastoors van Enschot en Tilburg en eindigde als deftige buitenplaats. De hoeve werd in 1750 gesloopt, resten werden in 2005 gevonden.

Prijs: € 7.95

Verzendkosten: € 4.60

Monumenten van Romeins Nederland – Ben de Vries & Mieke Bus

 • Rijksdienst voor Archeologie – Cultuurlandschap en Monumenten
 • Waanders / Zwolle
 • 2008
 • Bestelnummer: GED164
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Softcover/ Paperback 88 pagina’s afm. 21 x 30 cm. ISBN; 9789040085697 Monumenten van Romeins Nederland; beschermingsagenda archeologie 2008 – Ben de Vries, Mieke Bus e.v.a. Deze publicatie vertelt aan de hand van actuele foto’s en bondige beschrijvingen het verhaal van Romeins Nederland. Het geeft een overzicht van bijzondere archeologische vindplaatsen uit met name de Romeinse tijd, die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voorgedragen voor wettelijke bescherming. Deze archeologische vindplaatsen zijn (inter)nationaal erkende sites die een wezenlijke lacune opvullen in het huidige bestand van beschermde archeologische monumenten. De elementen van de militaire infrastructuur langs de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, zijn bijvoorbeeld erg belangrijk deel bij het vergroten van onze kennis over de Romeinen. Door de verscheidenheid aan typen en geografische ligging vormen zij een veelzijdig beeld van Nederland tijdens de Romeinse bezetting. Het betreft zowel de resten van het aquaduct van Groesbeek, de forten (castella) van Utrecht (Domplein) en Woerden, het kampdorp van Leiden-Roomburg, als een deel van de grensweg en een scheepswrak bij De Meern. Conditie: zeer goed

Prijs: € 7.50

Verzendkosten: € 4.60

Opgravingen in Vroege Overijsselse NH Kerken – Michael Klomp

 • Spa Uitgevers
 • 2013
 • Bestelnummer: PGZ383
Extra omschrijving van het productMeer gegevens

Dunne paperback 80 pagina’s afm. 15 x 21 cm. ISBN: 9789089321145 Reeks: Publicaties Archeologische Depot Overijssel 1 Het depot voor de archeologische bodemvondsten herbergt veel interessant materiaal waarvan bijna niemand weet dat het er is. De opgravingen vonden vaak tientallen jaren geleden plaats toen er nog geen wettelijke verplichting tot uitwerking en publicatie bestond. Dit deel gaat over opgravingen die hebben plaats gevonden in de kerken in Dalfsen, Raalte, Ommen, Hasselt, Vollenhove en Steenwijk. U vindt in dit boekje foto’s, archeologische tekeningen en plattegronden van de bouwfasen. Ook wordt er ingegaan op de bouw van Middeleeuwse kerken in het algemeen, datering, metselverbanden en bouwmaterialen Conditie: zeer goed

Prijs: € 4.95

Verzendkosten: € 3.95

Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >